ဆက်သွယ်ရန်

မြတ်သစ္စာ ( ၁ )

Our Location

အမှတ် (၁)၊ (၁၃၇)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဝါနှင့်နီလာလမ်းထောင့်၊ ဘဏ်ကျောင်းဝန်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

Call Us

01 656636, 01 656773, 09442455521

Our Email

info@myatthitsar.com

Working Hours

8:00 AM – 5:30 PM

Singapore Company Information

Our Location

No. 77, High Street, 07-08 High Street Plaza, 179433, Singapore

Call Us

(65) 6337 9606

Our Email

info@greenstar-intl.com

Our Fax

8:00 AM – 5:30 PM

Scroll to Top